دیسک برش الماس

  • Diamond Cuttind Disc(samll Size)

    دیسک برش الماس (اندازه نمونه)

    دیسک برش الماس مناسب برای انواع دستی یا سنگ زنی سرامیک و سنگ. این محصول دارای ویژگی سرعت برش سریع، شکاف برش کوچک، مصرف برق کم، طول عمر طولانی، وضوح و سایندگی است. سری پخ مناسب برای شیار زدن و روش پخ زدن صیقل کاشی.کاشی های روستایی و کاشی های لعابدار.که بسیار مولد است، تیغه های برش الماس با مواد خاص دیگر، مناسب برای برش سرامیک عایق، سرامیک دقیق، سنگ یشمی و غیره.