رزین Diamond Trimming Heel Series

  • Resin Diamond Trimming Weheel Series

    رزین Diamond Trimming Heel Series

    چرخ تربیع الماس با پیوند رزینی برای ایجاد مربع ریز روی کاشی و سرامیک، کاشی های روستایی و لبه های کاشی لعاب برای دستیابی به دقت بالا استفاده می شود. چرخ پیرایش الماس رزین دارای سری آسیاب خشک و آسیاب مرطوب است. سنگ زنی مرطوب برای تکمیل سنگ زنی و پیرایش کاشی های صیقلی، کاشی های روستایی و کاشی های میکرولیت، سنگ زنی خشک برای پرداخت خوب کاشی های دیوار داخلی، کاشی های روستایی و سایر کاشی های لعاب دار استفاده می شود.